Om Compassion House

Visionen og tankerne bag

Compassion House – med accept, compassion og åndedrættet i centrum 

Compassion House er opstået ud fra et ønske om at skabe et sted, hvor der er plads til at være menneske, og plads til at trække vejret på ny.

Et sted, hvor det ikke handler om præstationer og hårdt arbejde, men hvor det handler om at finde ind til en mere medfølende væren i verden. Særligt overfor dig selv.

SONY DSC

Mie My Tastesen

Jeg er uddannet psykolog på Syddansk Universitet, indehaver af Compassion House, åndedrætsterapeut, mor til 2, hustru, tante, faster og meget andet.

Hver dag forsøger jeg at leve med bevidstheden om, at livet rummer mange sider. Livet er smukt, vidunderligt, sanseligt og fantastisk. Samtidig er det også smertefuldt, svært og uretfærdigt. Netop dette udgangspunkt tager jeg med mig i rollen, som terapeut. 

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og følger retningslinjerne, som er beskrevet i de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

Hvis du har lyst til at vide mere omkring mig eller Compassion House, er du altid velkommen til at kontakte mig.

METODER

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en retning indenfor den kognitive adfærdsterapi.

Vi er, som mennesker, skabt med en hjerne der konstant vurderer og kommer med advarsler om mulige farlige situationer for os. Mennesker er dygtige til at problemløse, men det er desværre en evne, som ikke har en lindrende effekt, når det handler om tanker og følelser, som er ubehagelige for os.

Der er i ACT fokus på accept af det vi ikke kan kontrollere, herunder det faktum at et menneskeliv rummer smerte. Vi kan ikke kontrollere, om vi mister en vi elsker, eller om vi i morgen kommer ud for en ulykke der gør, at vores liv ændres radikalt.

Det vi kan gøre det er, at vi kan være bevidste om, hvad og hvem der er vigtige for os i vores liv. Vi kan holde fokus på det der for os er værdifuldt.

Udgangspunktet i ACT er ikke at ændre tanker eller fjerne symptomer, men det handler om, at være med det der er, og samtidig flytte fokus hen på det, som der kan skabe et meningsfuldt liv for den enkelte.

Åndedrætsterapi (Breathwork)

Ydre pres, høje krav til egne præstationer, traumer eller kriser kan alle have en negativ påvirkning på balancen imellem krop og sind, idet kontakten til kroppen kan gå tabt. 

Når der ikke er kontakt til kroppen, og livet leves primært fra hovedet, bliver det svært at mærke sig selv. Det bliver svært at træffe beslutninger, som tager hensyn til samspillet og balancen i krop og sind.

Åndedrættet påvirkes af den måde livet leves på. Det betyder, at ubalancer i livet giver ubalancer i åndedrættet. Dette kan skabe en fornemmelse af træthed og manglende overskud i hverdagen, og i yderste konsekvens kan det komme til udtryk igennem symptomer på eksempelvis stress, angst, depression eller udbrændthed.

Formålet med åndedrætsterapien er at genskabe kontakten til kroppen, og derigennem genskabe balancen imellem krop og sind.

I en session bliver du guidet ind i et cirkulært og rytmisk åndedræt, som understøttes af lyd, affirmationer, muskelafspændende tryk på kroppen og bevægelse.