VELKOMMEN

ACT & BREATHE

v. psykolog & åndedrætsterapeut Miemy Tastesen

Er et sted, hvor der er plads til hele dig. Du skal ikke præstere. Jeg guider dig ind i en væren med større accept af og dybere medfølelse for den, du er.

Det gør jeg igennem en blanding af åndedrætsterapi, samtaleterapi, meditationer & visualiseringer. Jeg tilbyder kollektiv læring gennem workshops, foredrag & undervisning og individuel terapi eller mentorforløb.

Jeg kan tilbyde dig et sted, som bygger bro mellem ældgammel visdom og moderne videnskab. For jeg mener ikke, de to udelukker hinanden.

De supplerer hinanden.

Læs mere OM ACT & BREATHE her

TERAPI OG ÅNDEDRÆT

Kroppen husker. Den husker hver en oplevelse, hvert et traume, hver en lykke. Derfor er samspillet imellem krop og sind centralt for mine behandlinger.

I Acceptance and Commitment Therapy (ACT) søger vi accept af det, vi ikke kan kontrollere. Ikke at fjerne smerten, men at leve meningsfuldt med det, der er.

Åndedrætsterapien hjælper med at genskabe kontakten til kroppen, når hovedet har taget over, så det bliver lettere at træffe gode og sunde beslutninger, som tager hensyn til balancen mellem krop og sind.

Læs mere om de metoder, jeg anvender her.

6. maj kl. 19-21

STÅ STÆRKT I DIN SÅRBARHED

Prøv at følge dette tankeeksperiment: Hvis nu, der fandtes en knap, som kunne få alt det tunge inden i dig til at forsvinde med ét, ville du så trykke på den?

 

Det er en overvældende verden. Og mens nogen skøjter tilsyneladende ubesværet afsted, går andre mere sensitive væsner rundt med en følelse af at være være forkert – at være placeret på kanten af normaliteten.